Voor (ver)bouwen is meestal een omgevingsvergunning nodig. Soms echter niet. Bijvoorbeeld wanneer u gewoon onderhoud wilt plegen, of een dakkapel wilt plaatsen aan de achterkant van uw woning. Maar ook al mag u vergunningvrij bouwen, u moet daarbij wel voldoen aan de regels uit het Bouwbesluit 2012 en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek.

Let op: vanaf 1 november gelden andere regels met betrekking tot vergunningvrij bouwen.

IDeA architecten heeft alles in huis om u hierin te adviseren.