Transformatie van kantoren zorgt ervoor dat leegstaande kantoorgebouwen een nieuwe functie krijgen. Transformatie van kantoren heeft veel voordelen. Zo helpt het om een tekort aan woningen en het overschot aan kantoren aan te pakken.

Bij het ombouwen van kantoren tot woningen stuit men dikwijls op problemen. Afgeronde transformatieprojecten laten echter zien dat er voor veel obstakels oplossingen te vinden zijn.

Niet iedere plek is geschikt voor woningen. En niet elk leegstaand pand is als kantoorgebouw overbodig. Daarom is het belangrijk om bij een transformatieproject rekening te houden met bijvoorbeeld de omgeving, het bestemmingsplan, overige eisen van de gemeente, en de specifieke eigenschappen van het kantoorgebouw.

IDeA architecten kan u hierbij adviseren.