Alle opdrachtgevers in de bouw krijgen bij (ver)bouwen te maken met wetten en regels. Bijvoorbeeld het Bouwbesluit en het Besluit omgevingsrecht. De gemeente controleert of opdrachtgevers zich aan deze wetten en regels houden.

Bouwwetten en –regels zijn o.a. de Woningwet, het Bouwbesluit 2012, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Besluit Omgevingsrecht en Ministeriële regeling omgevingswet.

Ook bij deze zaken kan IDeA architecten u van dienst zijn.